Tamamlanan Projeler

Sanitasyon kollektörü, pompa istasyonu – Sumqayıt / Azerbaycan

tamam-10

Yapım Süresi : 36 Ay (2011-2014)
Projenin Tanımı : Sumqayıt şehirinde 30 noktadan denize akıtılan kanalizasyon ve drenaj sularının, yeni yapılacak sanitasyon hattı ile toparlanarak, şehir merkezi sahilinden uzaklaştırılarak yeni yapılacak olan pompa istasyonuna getirilmesi işidir.
Proje kapsamında toplamda ;
• 237.000m3 kazı ,
• 7.069m Ø1.600mm,
• 3.064m Ø1.000mm,
• 348m Ø600mm,
• 1.045m Ø500mm ,
• 1.045m Ø710mm ,
• 588m Ø560mm koruge boru montajı yapılmıştır.
• Proje 1 kapsamında 4.040m Ø1.000 CTP boru ,
• 666m Ø1.200mm CTP boru ,
• Pompa istasyonu betonarme ve mekanik işleri (TM 1 ),
• (AAT TM )Pompa istasyonu fore kazık ve jet grout işleri,
• (AAT TM) Pompa istasyonu elektrik ve mekanik işleri tamamlanmıştır.• Projenin hazırlanması ve kamulaştırma planlarının hazırlanması yapılarak Sumqayıt şehri sahilinden denize serbest akan tüm kanalizayon suları AAT TM pompa istasyonuna ulaştırılmış ve buradan mevcut arıtma tesisine pompalanmıştır.
Ana Üstlenici : Texno-Atinak Ortaklığı