Kalite Politikamız

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Atinak Mühendislik İnşaat San. Tic. A.Ş. olarak; müşteri beklentilerini aşan faaliyetlerimiz sırasında gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerini eksiksiz olarak hayata geçirmeyi taahhüt ederiz. Şirketimizin sürdürülebilir kalkınma stratejisi kapsamında Kalite, Çevre ve İSG Politikamız;

– ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Entegre Yönetim Sistemini ilgili standartların gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, uygulamak, sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

– İşveren/müşteri isteklerini yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak, işveren/müşteri memnuniyetini beklentilerin ötesinde sağlamak,

– Ürettiğimiz hizmetler sırasında ekolojik dengeyi korumak ve olumsuz etkileri en aza indirmek, çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer insanların sağlığını, can ve mal güvenliğini korumak için gerekli her türlü önlemi almak,

– İşveren, tedarikçi ve taşeron ile iletişim kanallarının doğru ve hatasız kurulmasını ve uyumlu çalışılmasını sağlamak,

– Üstlendiğimiz projeleri, ulusal ve uluslararası standartlara, ilgili tüm yasal gerekliliklere, iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak tam zamanında ve istenen şekilde bitirmek ve teslim etmek,

– Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde hareket etmek,

– Tüm iş süreçlerinde zarar ve hataları minimum seviyede tutarak verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek,

– Faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynak kullanımı ve atık üretiminin azalması, hava, toprak ve suyun sürekli izlenmesi ve korunması için gerekli çalışmaları yapmak,

– Faaliyetlerimiz sırasında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri izlemek ve bunları en aza indirmek için çalışmak,

– Çalışanlarımıza kendilerini geliştirmeleri ve yeni sorumluluklar almaları için fırsat tanımak,

– Çalışanlarımızı sürekli eğitmek, çalışanlarımızla birlikte ilgili olduğumuz tüm tarafların da kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlerini arttırarak yaşam felsefesi haline getirmek üzere gerekli eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek,

– İnşaat sektöründeki tüm teknolojik gelişmeleri yakından izlemek ve bütün faaliyetlerimizde en son teknoloji ve inşaat yeniliklerini uygulamak,

– Verdiğimiz hizmetlerin çevre ve iş sağlığı ve güvenliği etkilerini kamuoyuna duyurmaktır.