Tamamlanan Projeler

Göyçay Şehri İçme Suyu Ve Kanalizasyon Şebekesi (Faz2) – Azerbaycan

tamam-6

 

Yapım Süresi : 18 Ay
Projenin Tanımı : • İçme suyu şehir şebekesinin yeniden kurulması
• Kanalizasyon şehir şebekesinin yeniden kurulması ,
• Kanalizasyon ana kollektör hattının yeniden yapılması ,
• Kanalizasyon kollektörü Şirvan Kanalı geçiş yapılarak arıtma tesisine bağlantısının yapılması
• İçme suyu abone bağlantılarının yapılması ön yüklemeli sayaçların montajının yapılması,
• Proje kapsamında ilave 5 adet artezyen kuyusunun açılması ve pompa istasyonu ile şebekeye bağlanması,
• Klorlama dozajı ölçüm istasyonlarının yapılması,
• Yeni su ambarlarının yapılması,
• Otomasyon sisteminin kurulması ve kontrol binasının yapılması.
Proje kapsamında toplamda;
• 51km kanalizasyon borusu montajı (Ø150mm-Ø1.000mm)
• 345.000m3 kazı,
• 62km polietilen içme suyu borusu montajı, (Ø32-Ø500 )
• 2.000m3 su deposu inşaatı,
• 19lt/sn kapasiteli 2 adet kuyu açılması,
• 220 adet yangın hidrantı montajı,Tüm bu imalatların malzeme temini ve montajının yapılması.
Ana Üstlenici : Atinak Mühendislik İnşaat San. Tic. A.Ş.