Tamamlanan Projeler

Ateşgah Kasabası İçmesuyu Şebekesi İnşaatı Baku – Azerbaycan

tamam-14

Yapım Süresi : 8 Ay (2014)
Projenin Tanımı : Bakü’ye bağlı Ateşgah kasabasında içme suyu şebekesinin yenilenmesi, abone bağlantılarının yapılarak sayaçların takılması işidir.

Proje kapsamında ;
• 2.777m Ø200 polietilen boru ,
• 1.415m Ø110 polietilen boru ,
• 345m Ø160 polietilen boru ,
• 659m Ø600 polietilen boru ,
• 1.200 adet içme suyu abone bağlantısı ve önyüklemeli sayaç montajı yapılmıştır.

Ana Üstlenici : Texno-Atinak Ortaklığı