ГОЛОВНОЙ ОФИС В СТАМБУЛЕ
Aдрес: Gardenya Plaza3
Floor:17 Office: 83-84-16
Ataşehir – İstanbul / TÜRKİYE
Teлефон: +90 216 4559765 (pbx)
Факс: +90 216 4553298
Эл.почта: info@atinak.com
  ОФИС В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Aдрес:

Əhmed RƏcƏpli KüçƏsi 43 / 3 MƏrtƏbƏ
NƏrimanov Rayonu Bakı / AZƏRBAYCAN
 
Teлефон: +994 12 5648650
 
Факс: +994 12 5648650
© ATİNAK Mühendislik İnşaat San. Tic. A.Ş. 2014